Caigudes de connexió 2021

ap

Historial de caigudes de connexió dels serveis de cobertura mòbil Movistar (2G, 3G, 4G), Wifi rural "wimax" E-Ports i electricitat Fecsa Endesa a Cabassers.

Com menys s'actualitzi aquesta llista, millor.

 Codis: 
1: DNS
2: Vent
3: Manteniment
4: Sense informació
5: Talls intermitents
6: Destrucció antena, torre, cable, centraleta
7: Pluja
8: Llamps
9: Robatori
10: Lentitud
11: Avaria de components
12: Fallada de subministrament elèctric
13: Saturació de la xarxa

Sense problemes actualment